Bezpečnosť Vašich údajov
Bezpečnosť 100%

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou FinPlay, s.r.o.

Spoločnosť FinPlay, s. r. o., so sídlom:

671 Bučany 919 28, IČO: 50 549 561, zápis v obchodnom registri: OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 38553/T, (v texte ako „spoločnosť FinPlay“) by Vás rada informovala o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou FinPlay, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov/GDPR).

vážime si vás aj vaše súkromie

Ako nakladáme s Vašimi informáciami

Stiahni si eBook zdarma

X