finančná gramotnosť hrou

Občianske združenie FinPlay

„Finančné vzdelanie dostupné tým, ktorí chcú zvýšiť šancu na lepší život.“
Filozofia združenia

„FinPlay – finančná gramotnosť hrou“

Myšlienka založenia občianskeho združenia vznikla vďaka uvedomeniu, že je potrebné šíriť finančnú gramotnosť aj medzi ľuďmi, ktorí si nemôžu platiť drahé súkromné vzdelávanie. Sme si istí, že každý človek potrebuje kľúč k tomu, ako fungujú peniaze. Ak sme akokoľvek znevýhodnení, stane sa, že nemáme rovnaké príležitosti. Často potom potrebujeme len „lepšiu“ alebo „druhú šancu“. Vedieť pracovať s peniazmi v dnešnom svete znamená často „vedieť správne využiť šancu na zmenu života. Života, ktorý bude podľa vlastných predstáv“.
„FinPlay – finančná gramotnosť hrou“

Ciele občianskeho združenia

Finančná gramotnosť pre všetkých

Finančná gramotnosť pre všetkých

Sprístupniť finančnú gramotnosť pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za kvalitné súkromné vzdelávanie.
Cielové skupiny

Cielové skupiny

Cieľové skupiny sú rozhodne žiaci základných, stredných škôl, deti v špeciálnych výchovných zariadeniach a v detských domovoch, mladí ľudia, ktorí prvý raz prichádzajú na trh práce, ekonomicky činní ľudia a ľudia pred dôchodkom a na dôchodku.
Spájanie

Spájanie

Spájanie sa s inými neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, kde vieme svojím programom podporiť ich činnosť.

Dokumenty

Dokumenty

Stiahni si eBook zdarma

X